Cito-toets oefenen bereidt uw kind voor op succes!

Cito-toets oefenen

De Cito-toets in groep 8 is een belangrijk moment voor leerlingen van de basisschool. Hier wordt namelijk getoetst welk niveau vervolgonderwijs het beste bij een leerling past. De Cito-toets wordt op drie dagen afgenomen.

Cito oefenen

Een goede voorbereiding op de Cito-toets is het halve werk. Maar hoe bereid je je nu goed voor op deze toets? De Cito oefenen kan al helpen, zoals Bureau Bijles adviseert, want het maakt je bekend met de vraagstelling en haalt benodigde kennis en vaardigheden op. Zodoende weet je van tevoren wat er tijdens de toets van je verwacht wordt.